Definicje

suwalki.pro – katalog internetowy firm, serwis dający możliwość znajdowania i umieszczania wpisów firm z Suwałk i okolic (gmina Suwałki) wg kategorii lub nazwy. Katalog prowadzony jest przez firmę Paroli Łukasz Tyczkowski, ul. Klonowa 40/107, 16-400 Suwałki, NIP: 8442032113, REGON: 200413776. Zwany dalej: Katalog firm.

Użytkownik – każda osoba fizyczna lub firma korzystająca z portalu suwalki.pro, Zwany dalej: Użytkownik.

1. Postanowienia ogólne

 1. Swoje wizytówki mogą dodać do Katalogu firmy, które są zarejestrowane w Polsce.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje każdą osobę i firmę, która dodaje wizytówkę do Katalogu Firm. Dostosowanie się do wymagań zawartych w niniejszym regulaminie jest niezbędne do zatwierdzenia i opublikowania wpisu..
 3. Do Katalogu Firm przyjmowane są wpisy prezentujące działalność dodawanej firmy, jak i wpisy użytkowników, którzy chcą uzupełnić Katalog Firm wpisem działalności, których są klientami.
 4. Jeżeli po akceptacji Użytkownik złamie zasady regulaminu (np. poprzez edycje wpisu i naniesienie zmian, które łamią postanowienia regulaminu), jego wizytówka może zostać zablokowana lub całkowicie usunięta przez administrację serwisu.
 5. O akceptacji, odrzuceniu lub usunięciu wpisu, administracja Katalogu Firm poinformuje osobę zgłaszającą wpis pocztą elektroniczną wysłaną na adres e-mail podany podczas dodawania wpisu.

2. Wytyczne dotyczące dodawanych wizytówek firm

 1. Treści zawarte w zgłoszeniu nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Użytkownik, który dodaje wizytówkę do Katalogu oświadcza, że jest w posiadaniu praw autorskich do dodawanych opisów i/lub zdjęć. Opisy i/lub zdjęcia łamiące przepisy o prawach autorskich będą usuwane po zgłoszeniu roszczeń właścicieli wspomnianych materiałów, a dane osoby dodającej materiały łamiące prawa autorskie mogą zostać przekazane odpowiednim organom.
 3. Do Katalogu Firm nie będą przyjmowane strony firmowe o treści erotycznej lub zawierające treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także strony naruszające zasady etykiety. Nie akceptujemy także wizytówek firm działających sprzecznie z polskim i/lub międzynarodowym prawem.
 4. Wpis do Katalogu Firm, a w szczególności tytuł i opis firmy, muszą być zgodne z zasadami ortograficznymi i składniowymi języka polskiego, włączając w to polskie znaki diakrytyczne.
 5. Dodany do Katalogu Firm opis musi być zgodny z profilem działalności opisywanej firmy.
 6. Tytuł i opis firmy nie może składać się wyłącznie ze słów kluczowych i nie może być zapisany drukowanymi literami.
 7. Każda wizytówka może być uzupełniona o zdjęcia wyróżniające oraz galerię zdjęć firmy. Administracja zaleca dodawanie przynajmniej zdjęcia wyróżniającego, gdyż poprawi to widoczność firmy w Katalogu.
 8. Użytkownik, w przypadku braku w Katalogu Firm odpowiedniej kategorii/podkategorii, może zasugerować nową kategorię/podkategorię, do której zostanie przypisana zgłaszana firma. Należy w tym celu skorzystać z formularza kontaktowego
 9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z prezentacji wpisu w Katalogu Firm. W tym celu powinien samodzielnie usunąć wpis po zalogowaniu do panelu klienta bądź zgłosić to administracji.
 10. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia wizytówki firmy z Katalogu Firm bez powiadomienia Użytkownika, który dokonał wpisu firmy do Katalogu Firm.
 11. Każdy wpis jest utrzymywany na czas nieokreślony.

3. Opłaty

 1. Dodanie wpisu do Katalogu Firm jest bezpłatne.
 2. Dodatkowe formy reklamy i promocji są płatne, cena poszczególnych działań marketingowych zostanie podana Użytkownikowi po osobistym ustaleniu zakresu promocji.
 3. Płatność za dodatkowe formy reklamy następuje przelewem na podstawie wystawionej faktury.
 4. Jeżeli zgłoszenie Użytkownika nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie, właściciel Katalogu Firm może odmówić jego publikacji.

4. Wyróżnienie „Zweryfikowana firma”

 1. Opłacie podlega weryfikacja oraz przejęcie wizytówki dodanej przez reprezentanta/właściciela firmy lub innego użytkownika Katalogu.
 2. Przejąć wizytówkę może jedynie osoba/firma, która przejdzie proces weryfikacji oraz wpłaci jednorazową opłatę weryfikacyjną w wysokości 50 zł przelewem z konta firmowego. Inne formy płatności nie są akceptowane, gdyż jest to podstawowy sposób weryfikacji właściciela firmy, który chce przejąć wizytówkę.
 3. Chęć przejęcia wizytówki należy zgłosić klikając „Przejmij tę firmę” na stronie wizytówki, którą chcemy przejąć lub przez formularz kontaktowy podając w treści wiadomości pełną nazwę firmy, numer telefonu do Państwa oraz pełne dane do faktury (adres, NIP, REGON firmy).
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia kontaktujemy się z Państwem telefonicznie, aby potwierdzić proces przejęcia wizytówki, a następnie wystawiamy Państwu fakturę z terminem płatności 7 dni i przesyłamy na adres e-mail podany w formularzu.
 5. Weryfikacja zostaje potwierdzona po zaksięgowaniu środków na koncie Katalogu Firm.
 6. Jeżeli wizytówkę dodaje właściciel firmy, który także chce zweryfikować swoją firmę, może to zrobić klikając „Przejmij tę firmę” na stronie już dodanej wizytówki lub  wysyłając zgłoszenie przez formularz kontaktowy (w treści wiadomości należy podać pełną nazwę firmy, numer telefonu do Państwa oraz pełne dane do faktury, czyli adres, NIP, REGON) oraz wnosząc jednorazową opłatę weryfikacyjną w wysokości 50 zł przelewem z konta firmowego. Inne formy płatności nie są akceptowane, gdyż jest to podstawowy sposób weryfikacji właściciela firmy, który chce przejąć wizytówkę. Wizytówki bez wyróżnienia „Zweryfikowana firma” pozostają bezpłatne.
 7. Po otrzymaniu zgłoszenia kontaktujemy się z Państwem telefonicznie, aby potwierdzić proces przejęcia wizytówki, a następnie wystawiamy Państwu fakturę z terminem płatności 7 dni i przesyłamy na adres e-mail podany w formularzu.
 8. Weryfikacja zostaje potwierdzona po zaksięgowaniu środków na koncie Katalogu Firm.
 9. Katalog Firm jest legalnie działającą firmą i na każdą usługę wystawiana jest faktura.

5. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe i kontaktowe Użytkowników przetwarzane będą w celu świadczenia usług, które są przedmiotem niniejszego regulaminu oraz w marketingu bezpośrednim produktów lub usług własnych Katalogu Firm, w tym także do rozsyłania newsletterów.
 2. Katalog Firm nie udostępnia żadnych danych zarejestrowanych firm i użytkowników firmom zewnętrznym.
 3. Właściciel Katalogu Firm suwalki.pro zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie suwalki.pro.
 4. Reklamacje dotyczące wpisów w Katalogu Firm należy kierować poprzez formularz kontaktowy.
 5. Przedmiotowa reklamacja winna zawierać dane wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu sprawy. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

Regulamin strony suwalki.pro obowiązuje od dnia 26.09.2016 roku.